Hopp til hovedinnhold

Skipsfunn fra Bjørvika

I Båthallen skal et skipsvrak (BC8) og gjenstandsfunn fra de store arkeologiske utgravningene i Oslo havn stilles ut.

  • Det er krevende å dokumentere et skipsvrak i felt. Arkeologene ved museet har opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan viktig informasjon om funnet samles inn. Norsk Maritimt Museum

Skipsfunnet BC8 ble gravd ut av arkeologer fra Norsk Maritimt Museum i 2009. Båten ble funnet på Barcode-feltene i Bjørvika. I forbindelse med byggingen av blant annet Operaen og Barcode, har museet siden 2003 undersøkt kulturminner i Bjørvika. Over tretti skipsvrak og mange tusen gjenstander har blitt samlet inn og overført til museets samlinger. De verdifulle skips- og gjenstandsfunnene fra Bjørvika, som har fått internasjonal oppmerksomhet, kan endelig oppleves i en permanent utstilling på NMM.

  • Skipsfunnet BC8 etter at det var avdekket på utgravningen. Konservatorene arbeider nå med å sette sammen og stille ut skipsdelene slik de ble funnet. Norsk Maritimt Museum

BC8 ble bygd på slutten av 1500-tallet og havnet på sjøbunnen omkring bybrannen i 1624. Vi antar båten ble bevisst senket, kanskje fordi den var i dårlig stand. BC8 er klinkbygd i norsk eik og var opprinnelig omtrent 10 meter lang og 5 meter bred. Den hadde stor lastekapasitet og ble sannsynligvis brukt til å frakte handelsvarer til de store handelsskipene som ankret opp lenger ut i havna.