Hopp til hovedinnhold

Sjøfartsnettverket

Norsk Maritimt Museum har etter avtale med Norsk Kulturråd påtatt seg ansvaret for Det nasjonale museumsnettverket for sjøfart.

  • Ti mennesker på og rundt benk i forgrunnen, Kronborg slott ved Øresund, Danmark i bakgrunnen.

Samlingene til sjøfartsnettverket er møtepunkter for sjøfartsmuseene i landet, der det diskuteres utstillings-, digitaliserings- og forskningsprosjekter. Nettverket er et viktig forum for informasjon, utveksling av ideer og faglig inspirasjon. Nettverket er en plattform for samarbeidsprosjekter mellom museene.


Kontaktinformasjon
Elisabeth S. Koren

De som ønsker mer informasjon om nettverket, eller som ønsker å motta eposter med informasjon fra nettverket kan kontakte:

Nasjonalt nettverk for fiskeri og kystkultur

Norsk Maritimt Museum er videre deltager i Nasjonalt museumsnettverk for kystkultur. Her er Museum Vest koordinator.