Hopp til hovedinnhold

Sjøfart i koronakrise

«Sjøfart i koronakrise» ble vist på Norsk maritimt Museum fra 25. november 2021 til 5. februar 2023.

Utstillingen bygget på prosjektet «Sjøfolk i koronaens tid», som dokumenterte hvordan korona-pandemien og smittevernstiltak hadde innvirkning på sjøfolk.

I utstillingen fortalte sjøfolk om hvordan pandemien har virket inn på deres arbeidshverdag. Utfordringene har vært mange og flere har opplevd å ikke komme hjem under pandemien. Disse unike historiene er viktige bidrar til økt kunnskap og forståelse om hvordan pandemien rammet den globale sjøfarten, en næring som vi alle er avhengige av.

Utstillingen var produsert av Norsk Maritimt Museum, og har også vært vist på Bergens sjøfartsmuseum.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1