Pågående forskning

Det forskes for tiden på en rekke ulike små og store emner ved museet, til dels sammen med kolleger ved andre museer og i universitets- og høyskolesektoren, bl.a. disse:

 • Norske sjøfolks historie i nyere tid
 • Havneplasser, båt- og skipsfunn fra middelaldere og nyere tid i Oslo og andre steder
 • Krittpiper, keramikk og andre importvarer i det arkeologiske materialet fra forvaltningsprosjektene
 • Antikke og bysantinske havner på Naxos, Hellas
 • Vrak av orlogsfartøyer fra 1700-tallet i norske farvann
 • Kirkeskip som kilde til marinefartøyer på 1700-tallet
 • Den norske iseksporten og sjøfarten i en internasjonal logistikk- og kostholdsrevolusjon ca. 1820-1920
 • Fjellfiske og fiskevær i innlandet
 • Saltproduksjon, fiske og fiskerettigheter i Oslofjorden
 • Angelsaksisk innflytelse på den eldste norske by-, handels- og sjøfartslovgivingen
 • Norsk og annen skandinavisk skipsfart på Kongofloden i kolonitiden

I tillegg drives det et kontinuerlig arbeid med å utvikle nye metoder i den arkeologiske forvaltningsarkeologien.

Kontaktpersoner for FoU-virksomheten