Om bord på Svanen

Tidsplan på tokt

07:00   Utpurring
08:00   Frokost. Orientering om dagens program.
09:00   Instruksjon og undervisning.
12:30   Lunsj
13:30   Instruksjon og undervisning.​
18:00   Middag. Tidspunkt for setting av nattevakter og køyestrekk bestemmes.
19:00   Fritidssyssel ev. landlov.
23:00   Ro for natten

Forholdene om bord

Elever og ledsagere innkvarteres på banjeren. Det er en del av opplegget at hele deltakergruppen bor under de samme forhold om bord, men i visse tilfeller kan en egen lugar stilles til disposisjon for ledsager. Vanligvis følges en fastsatt tidsplan, men som alt annet om bord må den tilpasses seilasen, - om bord heter det vakt og frivakt.

Sikkerhet
Straks alle er om bord og før avgang, blir sikkerhetsinstruksene gjennomgått. Disse omfatter branninstruks, bruk av redningsvest og livbåtøvelse.

Seilas og skipsmiljø
Hovedaktiviteten under et tokt er å seile skuta og drive aktiviteter som er knyttet til dette. Vaktlister og vaktinstruks blir gjennomgått før avgang, og underveis får elevene en grundig instruksjon og praksis i seilsetting, sjøvakt (roe/utkikk), navigasjon og annet som har med skipets fremdrift å gjøre.

Svanens mannskap
Mannskapet består av skipsfører, bestmann, matros og kokk. De har alle de nødvendige kvalifikasjoner og solid erfaring fra seilas med Svanen og tilsvarende seilas med større eller mindre seilskip, og de trives like godt med ungdomsgrupper som med voksne medseilere.  Mannskapet kan suppleres med dekksgutter og eventuelt langtidselever.