Hopp til hovedinnhold

Velkommen om bord!

Norge er en sjøfarts- og kystnasjon, og det har påvirket vår kultur, språk og samfunn. «Velkommen om bord» er et opplegg spesielt tilpasset voksenopplæringsklasser, der elevene får oppleve og lære om det maritime Norge.

  • To barn i redningsutstyr, oransje drakter og gule hjelmer.

Museumsbesøket byr på et innblikk i hvordan nærheten til havet har preget Norge gjennom alle tider. Det vil bli gitt en innføring i maritim historie, fra Norges eldste båt, den 2200 år gamle Stokkebåten, fram til dagens moderne sjøfart og maritime næringer. Viktigheten av havet som kilde til mat vil bli vektlagt, fra Lofotfisket til oppdrettsnæringen, og hvordan garn og trål på åpent hav etter hvert erstattet det mer kystnære fisket.

Så lenge man har bygget havgående farkoster har sjøveien vært sentral for frakt og handel, og med dampskipet ble også forutsigbar passasjertrafikk en realitet. Elevene vil lære om yrkesmulighetene på havet, både i historisk perspektiv og i moderne tid, og den nye utstillingen «Oppdag Havet» gir blant annet et innblikk i utfordringene og mulighetene som er knyttet til det forestående grønne skiftet i maritim sektor.

Innholdet vil kunne tilpasses gruppens språk- og kunnskapsnivå.

Trinn:  Voksne
Tidspunkt:  Hele året, fra kl. 10:00.
Varighet:  45 - 60 min
Metode:  Dialog og omvisning
Pris:  Kr 500 per gruppe

Omvisningen må bestilles i god tid før besøket. Bestille «Velkommen om bord!» her: