Våre ansatte

Eyvind Bagle

Eyvind Bagle

Konstituert avdelingsdirektør

Ansatte i fellesavdelinger for Stiftelsen Norsk Folkemuseum