Sjøblomst

Båtflyktningenes takk til Norge

  • Sjøblomst
    Sjøblomst Båtflyktningers takk til Norge Espen Wæhle/Norsk Maritimt Museum

Skulpturen Sjøblomst er en gave, gitt i takknemlighet etter en pengeinnsamling, fra vietnamesiske båtflyktninger og deres etterkommere. Minnesmerke er en gave til Norge og det norske samfunn.

Sjøblomst står i vannet øst av Bygdøynes og er utført av billedhugger Thor Sandborg.

Etter en dramatisk flukt ble flyktningene plukket opp av norske skip og fikk anledning til å skape seg en fremtid i Norge.

Monumentet ble reist av Prosjektgruppen for Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke.

Sjøblomst forvaltes av Kulturetaten i Oslo Kommune.