Hopp til hovedinnhold

Sjøsamisk kultur – om folket, båtene og de gode historiene.

Store deler av befolkningen i Norge bor og virker langs kysten - også samene! Båtene og de gode historiene er utgangspunkt for fortellingen om den sjøsamiske kulturen; om leveveiene, myter, kunst, språk og håndverk. Og hvor nært urbefolkningens kultur er knyttet til naturressursene.

  • Tanabask ovenifra

Den sjøsamiske kulturen finner vi i områder fra Trøndelag til Finnmark. Etter fornorskningen og ved at nordmennene gradvis overtok næringsveiene og handelsruter har denne kulturen blitt svekket. Fremstilling av samisk kultur har stort sett vært representert ved fjellsamer. Det nomadiske og det sjøsamiske blir sjeldent fremstilt. I dette opplegget ønsker vi å sette søkelys på kyst-Norge med utgangspunkt i den sjøsamiske kulturen. Sjøsamene drev både kystfiske, småskalalandbruk, samt frakt av varer i og utstrakt handel i både nord, Bergen i sør og Pomorhandel i øst. Vi lar båten fortelle historien om sjøsamene og deres identitet, virke og kunst. 

Vi samler elevene rundt de utvalgte tradisjonsbåtene. Vi snakker om hva båten kan fortelle oss om sjøsamenes båtbyggertradisjoner, geografi og handel. Hvorfor er og var båten så viktig? Barna får lære viktige ord på samisk, som «fisk» og «båt» og benevne noen viktige redskaper som er typisk for mennesket som levde og virket på havet og ved kysten. Og ikke minst blir elevene kjent med de mystiske vesenene i de sjøsamiske fortellingene. Vi snakker også om urfolksrettigheter og naturressurser, og om mangfoldet innen samisk identitet og tilhørighet i dag.  

Trinn: 3.- 7. trinn. 
Tidspunkt: Hverdager, fra kl. 10:00. 
Varighet: ca. 45 min 
Metode: utforskning og fortelling. 
Pris: 500,- kr. per gruppe. 
Kapasitet: Vi kan ta opptil 28 barn pr. gruppe 

Omvisningen må bestilles i god tid før besøket. Bestille «Sjøsamiske kultur» her:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2