Hopp til hovedinnhold

Sir John Lawrence

Uten gallionsfigur, utrangert og med en minimumsbesetning på 14 mann kom seilskuta Sir John Lawrence ut for storm utenfor Hvaler i Østfold 2. oktober 1904. Skipet gikk på et skjær og gikk til bunns. Alle omkom i forliset. Vraket er funnet og befinner seg nesten intakt på 40 meters dyp.

  • 1/1
    Sir John Lawrence i fortøyning. Skipet er malt slik at det ser ut som kanonporter langs sidene. Hensikten var å avskrekke sjørøvere i Nord-Afrika fra å angripe skipet

Skipet

Sir John Lawrence ble bygget som fullrigger i 1859 i Liverpool. Skipet seilte blant annet til India, men ettersom årene gikk var skipet i stadig dårligere stand. I England og mange andre steder gikk man over til damp, mens redere i Norge så muligheter for å tjene gode penger på de gamle seilskutene ved å frakte varer det ikke hastet så mye med. I England var det blant annet et stort behov for trevirke til gruvene for å lage reisverk inne i gruvesjaktene. Sir John Lawrence ble satt inn i trelastfrakt mellom Canada og de britisk øyer.

I 1904 hadde skipet blitt solgt til en reder i Fredrikstad som skulle hugge ned riggen og bruke skroget som lekter. 2. oktober 1904 var skipet på vei fra London i ballast. Ballast vil si at skipet kun var lastet med sand og stein uten verdi som last for å gi skipet tyngde slik at det ikke skulle bli så lett att det kunne kantre. Skipet var ikke førsteklasses og det var et så lite mannskap som mulig på reisen. Skipet hadde strandet utenfor Stavanger april samme år. Den forrige rederen hadde tatt av gallionsfiguren for å stille den ut i sin private hage på Tjøme. Gallionsfiguren forestilte visekongen av India, Sir John Lawrence. Mange ville nok ment at å ta av gallionsfiguren betydde ulykke. På seilasen blåste det opp til storm og skipet gikk på et skjær på Hvaler. Alle om bord omkom i forliset.

  • 1/1
    Gallionsfiguren fra Sir John Lawrence ble tatt av før skipet skulle videre til Fredrikstad rett før forliset. Gallionsfiguren befinner seg i dag på Tjøme Golfklubb. Foto: Ole Salvesen

Dykking

Skipet ble gjenfunnet i 1908 av slangedykkere med hjelm, men man fant ut at det ikke var verdt bryet å heve det utrangerte seilskipet. Så ble posisjonen på vraket glemt. På 1990-tallet ble skipet gjenfunnet av sportsdykkere fra Fredrikstad etter flere års grundig leting. Funnet av Sir John Lawrence ble en stor nyhet ettersom skipet fortsatt stod mer eller mindre rett opp og ned på sjøbunn. Det var også en mengde hele gjenstander om bord. Noen av disse er tatt opp og befinner seg på Norsk Maritimt Museum. På grunn av faren for plyndring er vi forsiktige med å oppgi posisjonen. 

Hvis du vil dykke på vraket kan du ta kontakt med arkeolog Jørgen Johannessen jorgen.johannessen@marmuseum.no .