Seil med oss sommeren 2021

Bli med på seilas med Svanen i 2021!

  • Skonnerten "Svanen" med tre master og for fulle seil ute på vannet, sett fra styrbord. (Foto/Photo)
    1/1
    Tor Erling Gransæther

Seilas -sommeren 2021

Vi jobber nå med toktplan for 2021. Foreløpig har vi satt opp to ungdomstokt med Redningsselskapet for neste seilingssesong. 
Plasser kan du kjøpe allerede nå. Disse seilasene er svært populære, så det gjelder å sikre seg plasser tidlig! 
Følg lenkene under for mer informasjon og bestilling.

RS_LOGO_K.jpg (Foto/Photo)

Dette ungdomstoktet er et samarbeid mellom  Svanen og Redningsselskapet. Sammen ønsker vi å sette søkelys på godt sjømannskap, og gi barn og unge muligheten til å lære sjøsikkerhet i unike omgivelser om bord på skonnerten Svanen.