Seil med oss i sommer

Vi takker for toktsesongen 2019. I sommer har vi hatt tre åpne tokt - to ungdomsseilas i samarbeid med Redningsselskapet og et åpent tokt for de som ønsket å sette sjøbein for en uke.

Vi setter opp tokt for 2020 så raskt dette er klart. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Åpne tokt 2019