Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for stiftelsen Norsk Folkemuseum

1. Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder besøkende på våre arenaer og nettsider. Den gjelder også medlemmer av venneforeninger, kursdeltakere, leiere av selskapslokaler hos stiftelsen Norsk Folkemuseum og andre med en relasjon til Norsk Folkemuseum, som angitt i pkt. 3 nedenfor. Erklæringen beskriver vår behandling av personopplysninger, herunder formål, innsamling, lagring, bruk og sletting. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om viktige rettigheter og plikter etter personopplysningsloven.

2. Om stiftelsen Norsk Folkemuseum/behandlingsansvarlig

Stiftelsen Norsk Folkemuseum (org. nr. 970 010 815) består av arenaene Norsk Folkemuseum, Ibsenmuseet, Bygdø Kongsgård, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814. Stiftelsens formål er å bygge, forvalte og formidle historisk kunnskap og skape opplevelser med relevans for menneskers liv i samtid og framtid, og stiftelsen følger regler, retningslinjer og standarder utgitt av det internasjonale rådet for museer, ICOM.

Det er stiftelsen Norsk Folkemuseum (SNF) v/direktør Nina Refseth som er ansvarlig for behandling av personopplysninger ved de forskjellige arenaene, og som skal påse at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

E-post: post@norskfolkemuseum.no
Postadresse: Postboks 720 Skøyen, 0214 Oslo
Telefon: 22 12 37 00

3. Oversikt over personopplysninger og formål

En personopplysning er enhver opplysning som kan kobles til deg som person. Vi behandler personopplysninger kun der det foreligger hjemmel. Hjemmelsgrunnlag vil kunne være avtale, samtykke, rettslig forpliktelse, nødvendighet for å oppnå formål knyttet til vitenskaplig eller historisk forskning i allmennhetens interesse eller interesseavveining av våre berettigede interesser opp mot personvernet.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registert om deg. Dersom opplysningene om deg er feilaktige eller misvisende, kan du be om at opplysningene rettes eller suppleres.

Du kan i visse tilfeller kreve begrensning av behandling av eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også rette innsigelser mot behandlingen og kreve overføring av personopplysninger du har delt med oss og som vi behandler med grunnlag i samtykke eller avtale. Du kan alltid reservere deg mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte eller tilpasset markedsføring.

Du kan lese mer om disse rettighetene på www.datatilsynet.no .

Vi gjør oppmerksom på du kan ha begrensede rettigheter til sletting, retting og begrensning av behandling der personopplysningene dine behandles til formål knyttet til vitenskaplig eller historisk forskning. 

5. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine opplysininger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. Hvis vi behandler personopplysninger med grunnlag i ditt samtykke, kan du trekke samtykket tilbake. Dersom du trekker et samtykke tilbake, f.eks. retten til å behandle personopplysninger for å sende ut nyhetsbrev, vil vi ikke lenger kunne sende deg nyhetsbrev.

Dersom du har delt et minne i et av våre prosjekter på minner.no, trekker du tilbake samtykke ved å slette minnet. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger delt på nett, alltid kan bli lastet ned eller på annen måte lagret utenfor Norsk Folkemuseums kontroll. Ved tilbaketrekking av samtykke/sletting vil minnet bli slettet fra minner.no.

KulturIT AS er behandlingsansvarlig for profilen din på minner.no, Digitalt Museum og KulturNav, les mer om sletting av profil her.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg lagres så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen og alle plikter som oppstår i forbindelse med avtalegjennomføringen.

6. Sikker behandling av personopplysninger

Vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg måte. Bare de som trenger tilgang til dine opplysninger skal ha det, og vi stiller krav til sikkerhet i våre løsninger som behandler personopplysninger.

Vår IT-leverandør er KulturIT/MuseumsIT som drifter vår infrastruktur og de aller fleste av våre digitale løsninger. KulturITs personvernerklæring finner du her.

7. Deling av personopplysninger

Vi vil bare dele dine personopplysninger med andre dersom det følger av avtale med deg, vi har fått ditt samtykke til dette eller vi er pålagt dette i medhold av lov. Der vi benytter databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, har vi inngått avtaler for å sikre at personopplysningene kun behandles i tråd med våre instrukser og ivaretar informasjonssikkerhet i alle ledd. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/ EØS eller hos tredjeland godkjent av EU-kommisjonen.

Er du medlem hos en venneforening, er både Norsk Folkemuseum og venneforeningen behandlingsansvarlige for personopplysninger som benyttes til medlemsadministrasjon. Uavhengig av om du har gitt dine personopplysninger direkte til oss eller venneforeningen, kan du alltid ta kontakt med oss for å utøve dine rettigheter som registrert. 

8. Gjenbruk av personopplysninger til forskningsformål

Gjenbruk av allerede innsamlede personopplysninger til forskningsformål anses som forenelig med det opprinnelige formålet. Norsk Folkemuseum forplikter seg til å overholde de personvernrettslige prinsippene, også ved slikt gjenbruk. Behandling til forskningsformål hjemles i personopplysningsloven § 8.

Dersom gjenbruk innebærer utlevering av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, forutsetter det at mottaker selv har rettslig grunnlag for behandlingen.

9. Bruk av informasjonskapsler/ cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er kun tillatt når du har fått informasjon om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Du har krav på informasjon om hvilke opplsyninger som behandes, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7 b.

Om bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider: 

Norsk Folkemuseum herunder også Norsk Maritimt Museum, Ibsenmuseet, Bygdø Kongsgård og Bogstad Gård

Eidsvoll 1814

DigitaltMuseum

10. Klagerett

Har du flere spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller innspill til vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss. Dette gjelder også dersom du mener vi ikke behandler personopplysningene i tråd med det vi har beskrevet her eller på annen måte bryter personvernlovgivningen. Du finner våre kontaktopplysninger i punkt 2 ovenfor.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2