Hopp til hovedinnhold

Medvind

Veteranprosjektet «Medvind» har som mål å skape et frivillig mestrings- og kompetansegivende tilbud for veteraner på skonnerten Svanen.

  • 1/1

Veteranforbundet SIOPS er en landsdekkende og ideell organisasjon som arbeider for å fremme skadde veteraner fra internasjonale operasjoner sin sak og interesser. Hovedfokus er rettet mot at deres sikringsnettverk er forutsigbart, godt og anerkjennende. Helse og økonomiske sikringsordninger er særlig vektlagt. SIOPS gjennomfører ulike mestringsaktiviteter for skadde veteraner, hvor ambisjonen er positiv utvikling gjennom aktiviteter i skog og mark og på sjøen. Et viktig satsingsområde er redusere antall veteraner som utvikler langvarige og alvorlige psykiske problemer etter tjeneste.

Sommeren 2016 seilte Svanen på sin første Veteranseilas i samarbeid med Veteranforbundet SIOPS. Det var starten på samarbeidet mellom SIOPS og Norsk Maritimt Museum. 'Veteran møter veteran' og Gunnar Sønstebys minnefond har vært sentrale støttespillere for Veteranseilasen og bidratt aktivt til bruken av Svanen gjennom en rekke år. Dette samarbeidet har vært avgjørende for at en gruppe av veteranene har blitt en del av det frivillige miljøet om bord. De er med på vedlikehold av fartøyet og som mannskap på seilas. Svanen er blitt en trygg arena for veteranene.

26. februar i 2020 signerte SIOPS og Norsk Maritimt Museum en avtale som skal styrke og utvikle samarbeidet. Det ble igangsatt et forprosjekt for å koordinere og lage aktivitetsplaner for frivillige veteraner på museet. Det var stadig flere veteraner som ønsket å bidra. Tilbakemeldingene var positive, og flere veteraner forteller at aktivitetene er avgjørende for å komme seg ut av isolasjon og treffe andre.

«Medvind» gir museet mulighet til å formalisere og videreføre det gode arbeidet, som utgjør en forskjell for veteranene. Samtidig betyr den frivillige innsatsen veldig mye for ivaretakelse av den gamle skuta.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Hans Herman Horn stiftelse, Forsvarets veterantjeneste, Bergesenstiftelsen og Inge Steenslands Stiftelse.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2