Hopp til hovedinnhold

Den siste istid

Forskningsprosjektet «Den siste istid» tok utgangspunkt i den internasjonale handelen med naturis på 1800- og tidlig på 1900-tallet. Norge var en stor aktør i dette markedet. Produksjonen og utskipingen sysselsatte i toppårene tusenvis av mennesker langs norskekysten, mest østafjells, og flere hundre skip.

  • 1/1

I perioden 1.4.2018 - 31.12.2022 ledet Norsk Maritimt Museum/Stiftelsen Norsk Folkemuseum forskningsprosjektet «Den siste istid», eller som den fulle tittelen var på engelsk: The Last Ice Age– The trade in natural ice as an agent for modernisation and economic integration. Norges Forskningsråd finansierte prosjektet med en bevilgning på 9,5 millioner kroner (2018).

Formålet med prosjektet var å sette denne næringen inn i en større geografisk, økonomisk, teknologisk og kulturell sammenheng. Det har belyst de langsiktige virkningene handelen med naturis hadde i tiårene før kjemisk og elektrisk kjøleteknologi tok over på 1900-tallet. Prosjektet knytter på denne måten den lokale norske isproduksjonen til verdensomspennende fenomener og utviklingstrekk.

  • 1/2
  • Svart-hvitt foto av fartøy med to master, i forgrunnen to mann som laster is ombord.
    2/2

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, University of Hull, Storbritannia og Old Dominion University, Virginia, USA. Blant prosjektets hovedresultater er to doktorgrader, to publiserte bøker på Cappelen Damm akademisk forlag (flere er i anmarsj). Dessuten har flere mastergradsstudenter vært knyttet til prosjektet, og deltakerne har publisert 14 fagfellevurderte artikler. Prosjektets deltakere har gitt godt over 100 foredrag under prosjektets gang. 

Formidling underveis, og en løpende kontakt med forsker- og museumskolleger, lokalhistorikere og andre interesserte har vært en integrert del av forskningsstrategien. På den måten har vi fått kontakt med folk som har hatt minner, fotomateriale og arkivopplysninger å dele. Samtidig har vi ved å dele resultater og kilder gjennom prosjektperioden inspirert andre til forskning på samme felt parallelt med og i forlengelsen av prosjektet vårt.

Interessert i prosjektet?

Ta kontakt med førstekonservator Eyvind Bagle, Norsk Maritimt Museum
eyvind.bagle@marmuseum.no

Se også prosjektets Facebookside

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1