Hopp til hovedinnhold

I rute

Det er fremfor alt farleden langs kysten – «Norvegr» – som har bundet land og folk sammen. Vannet var veien!

  • 1/4
    Norsk Maritimt Museum/ Beate Kjørslevik
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Med dampskipene og kystfyrene ble ferdselen på denne «Riksvei nr. 1» både raskere, sikrere og mer regelmessig fra landsende til landsende. Med maskindrevne fartøyer kunne rederne og befrakterne langt på vei frigjøre seg fra værgudenes luner. Når fremdriften ikke lenger var avhengig av vindretning og vindhastighet, ble det mulig å holde faste rutetider. Slik oppstod rute- eller linjefarten, både med passasjerer og last. Utviklingen av fyrvesenet gjorde det etterhvert mulig å seile til alle døgnets tider, året rundt.

Gjennom tekster og mange skipsmodeller viser denne utstillingen hvordan skip og ferdsel har endret seg fra dampbåtenes tid og frem til våre dager, både i rute langs norskekysten og over de mange hav. Midtpartiet på ruteskipet DS 'Sandnæs' ble bygget inn i museet etter at skipet ble hugget opp på 1970-tallet. Her kan du gå inn i skipet og se hvordan det var å seile nattruten mellom Sandnes og Bergen for over 100 år siden!