Foredragsaften

Venneforeningen inviterer til foredragsaften hvor forfatteren Ole Henrik Gjeruldsen beretter om sjøhelten Cort Adeler og den boken han har skrevet om Generaladmiralen fra 1600 tallet. 

Deretter kaffe og boller i kafeteria.

Salg og signering av boka «Cort Adeler - Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet» av  Ole Henrik Gjeruldsen etter foredraget.