Ungdomsstipendiat 2022

Er du mellom 16 og 18 år og har lyst til å være ungdomsstipendiat på Svanen?

  • Gutter i masta på Svanen (Foto/Photo)

Svanen er bygget i 1916 og er det eneste bevarte tremastede skipet fra den norske handelsflåten. Skuta eies av Norsk Maritimt museum og brukes aktivt til opplæring i seiling og sjømannskap, tokt og formidlingsaktiviteter.

Det er opprettet to stillinger som stipendiater på Svanen for seilsesongen 2022. Ungdomsstipendiatene er en del av prosjektet «Svanen søker mannskap» og Stiftelsen Norsk Folkemuseums ungdomssatsning. Prosjektet har som mål å gjøre Svanen og museet til en attraktiv arena for ungdom. 

Seiltoktene er en viktig del av prosjektet, her får stipendiatene lære å seile og være mannskap og har viktige roller om bord på skuta. Stipendiatene kan også være med på dugnader og drive med vedlikehold av skuta. På tokt er stipendiatene et aktiviserende mellomledd mellom medseilere og mannskapet om bord. De får ledererfaring og en særlig funksjon som medhjelpere, hjelpeinstruktører, tilretteleggere og igangsettere om bord på skipet. Stipendiatene kan også synliggjøre aktivitetene om bord gjennom ansvar for sosiale medier. Arbeid foregår på kveldstid, i helger og i ferier, og det går fint å kombinere med å gå på skole eller å være lærling.

De erfaringene stipendiatene gjør på toktene er viktig når museet skal utvikle ungdomsprosjektet «Svanen søker mannskap» og innholdet i det videre arbeidet. Stipendiatene skal utarbeide en skriftlig rapport etter toktene som både tar opp hva du mener som fungerer bra og hva du mener vi skal utvikle videre for at ungdommene skal ha det best mulig om bord.

Stipendiatene blir honorert for seilsesongen 2022.

Noe du lurer på? Da er det bare å kontakte Knut Olav eller Heidi.

Gå videre for å søke

Søknadsfrist 31. januar 2022