En ankerdram for en dregg!

Ukas funn nr 2: En dregg i Bispevika 16.

  • Bilde av dregg i Bispevika 16. Ligger over et ildsted (Foto/Photo)
    1/1
    Dregg i Bispevika 16 på tomta B8a

Normalt sett er en ankerdram forbeholdt en markering etter endt seilas, men i vårt tilfelle så får vi feire ukas flotteste funn. Nemlig en spesielt fin tredregg som lå nydelig dandert i vårt nyeste skipsvrak som vi har kalt Bispevika 16. Dreggen er trolig av nåletre og har fine og tydelige utskjæringer der tau har festet steinen til leggen. Både steinen og tauverket rundt har også blitt bevart.

De tydelige sporene for feste av tau i treverket illustrerer de enormt gode bevaringsforholdene for treverk som er i sjøbunnslagene innerst i Oslos gamle havn. Dreggen ser nærmest ut til å ha vært laget i går, men øyet kan lyve. Siden dreggen allerede er eksponert for sol og luft starter nedbrytningen rimelig fort. Derfor er det bestemt at dreggen tas med inn til Norsk Maritimt Museum for videre konservering.  

Hva er egentlig forskjellen på en dregg og et anker? Begge er selvsagt laget for å fortøye skip og båter, men mens et anker gjerne bare har to armer, har dreggen flere. Dreggene er også ofte mindre enn ankere. Til tredreggen vår er det festet store steiner med tau, som gjør at dreggen blir tung nok til å gi feste i sjøbunnen. Siden Bispevika 16 nettopp er funnet har vi ennå ikke hatt mulighet til å få noen datering på hverken skipet eller dreggen, men de teknologiske trekkene til skipet og lagene det er funnet i, tyder på datering til renessansen. Det vil si en gang mellom 1537 og frem til den store bybrannen i Oslo i 1624 da dette området ble forlatt og aktiviteten i området opphørte.

Det som er noe spesielt med denne dreggen er at den ligger like ved siden av et ildsted i skipet. Ildstedet ligger på et dekk. Ildstedet har vært brukt av mannskapet for å tilberede mat om bord. Hvorfor har dreggen blitt liggende akkurat der?

Mange av skipsvrakene funnet i dette området fra denne perioden har enten blitt strippet for innhold og senket med hensikt eller gått ned i forbindelse med brann, der de øverste delene har gått tapt i brannen. Siden vi ennå ikke har avdekket hele Bispevika 16 er det mange spørsmål som står ubesvarte og et av disse er hvorfor de ikke tok med seg dreggen før båten sank?     

Men i dag kaster vi anker og tar helg. God fredag! 😊

  • Bildet viser en dregg i Bispevika 16. Forut i båten (Foto/Photo)
    1/1
    Dregg forut i Bispevika 16. Ligger ved ildsted.