Hopp til hovedinnhold

Hvem rydder etter krigen?

Norsk Maritimt Museum samarbeider med Norsk Folkehjelp om en utstilling om miner.

Etter første og andre verdenskrig var sjøminer et stort problem langs norskekysten. I dag er miner et stort problem i andre land. Minene og rester etter krigen utgjør alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Minene har store menneskelige og økonomiske omkostninger, de rammer sivilbefolkningen og gjør landområder utilgjengelige og ubrukelige.

  • Mineryddere i aksjon. Til venstre minerydder med verktøy, blå vest og hjelm med visir, til høyre svart-hvitt foto av to mineryddere på kaia og to store miner.
    1/1

Utstillingen «Torpedert! Krigsseilere under første verdenskrig» handler om norsk skipsfart og første verdenskrig. Den omfatter torpedoer, miner og andre våpen. For å markere at første verdenskrig var starten på industriell bruk av disse våpnene, med store konsekvenser for ettertiden, vil Norsk Folkehjelp og Norsk Maritimt Museum åpne et tillegg til utstillingen. Her kan publikum se hvordan Norsk Folkehjelp og Norge støtter arbeidet med å fjerne landminer og andre eksplosiver i verden i dag.

Utstillingen åpner 31. mai varer til 11.november. Alle medlemmer av Norsk Folkehjelp vil få 25 prosent på billett, også for familiebillett ved å fortelle at de er medlemmer.