Hopp til hovedinnhold

Tori Falck


Tori Falck
Tori Falck
Arkeolog, forsker. I permisjon.

PhD-student ved Stockholms universitet.

Utdannelse

Cand.philol.
Hovedfag i arkeologi, Universitetet i Tromsø 2001
Hovedoppgave: Havna som sted. En diskusjon om hybriditet og mobilitet i arkeologi

Arbeidsområder

Undervannsarkeologi, skipsfunn, digital dokumentasjon, rekonstruksjon, middelalder, etterreformatorisk arkeologi. Administrative oppgaver/ledelse.

Prosjekter

Senketunnelprosjektet 2005-2008 (Oslo havn)
Dokulab (digital dokumentasjon av skipsfunn)
Lovundbåten 2016-2022

Skriftlige arbeider

Falck, T. 2017. «Senketunnelprosjektet: En balansegang i lovverk og på lekterdekk» Uldum, O. og Sylvester, M. (red.) Nordisk marinarkæologi fast forankret. Langelands Museum: 27-38.

Falck, T. og Wickler, S. 2017. «Lovundbåten – Nord-Norges eneste bevarte middelalderbåt». Koren, E. S. (red.) Mennesket og havet. Norsk Maritimt Museum Årbok 2016: 55-61.

Falck, T., Fawsitt, S. og Kerr. A. 2016. «Sørenga 7: the reconstruction of a 17th century boat from Oslo harbor». International Journal of Nautical Archaeology 45,2: 310-330.

Falck, T. 2014 «Fra tommestokk og øyemål til 3D. Dokumentasjon og rekonstruksjon av arkeologiske skipsfunn» Koren, E. S. og Kvalø, F. (red.) 100 år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum. Oslo, Novus Forlag: 325-355.

Falck, T. og Gundersen, J. 2014. «Archaeological monitoring of the dredging for the immersed Tunnel, Oslo, Norway. Rescuing archaeological heritage». PIANC guidance document n° 124 - 2014: Appendix VII, 85-96.

Falck, T., Egenberg, I. M. og Vangstad, H. 2013. «Digital documentation for many purposes. The Barcode 6 as a case study». ACUA Underwater Archaeology Proceedings 2013: 151-157.

Falck, T., Wickler, S. og Nymoen. P. 2013. «Betraktninger om middelalderens Vágar basert på undervannsarkeologiske kilder», Blankholm, H.-P. et al. (red.) Nord-Norge i Europa. Arkeologi, historie, kulturminnevern. Venneskrift til Reidar Bertelsen. Tromsø Museum skrifter XXXIV, Tromsø Museum: 59-76.

Falck, T. 2010. «Sørenga 7. Å gjenskape en gammel båt i plast og papp eller bytes. Erfaringer midtveis i en prosess». Nicolay 110,1: 20-28.

Falck, T. 2006. «Senketunnelprosjektet: arkeologisk overvåking av bygging av senketunnel, Bjørvika, Oslo havn». Marinarkeologisk tidskrift 3/2006.

Falck, T. 2003. «Polluted places: Harbours and hybridity in archaeology». Norwegian Archaeological review vol. 36,2: 105-118.

Andre skriftlige arbeider

Falck, T. og Kvalø, F. 2015. «Forprosjekt til faglig program for skipsfunn». Upublisert rapport, prosjektnummer 2014146. Norsk Maritimt Museum.

Falck, T., Løseth, K., Nymoen, P., Nævdal, D. og Vangstad, H. 2013. «Faglig program. Problemstillinger knyttet til arkeologiske havner». NMM - Arkeologisk rapport 2013:1.

Bokanmeldelser

Falck, T. 2008. Anmeldelse av Arisholm, T. et al. 2006. Klink og seil. Festskrift til Arne Emil Christensen. Primitive tider, 10. Årgang.