Hopp til hovedinnhold

Tildeling av inkluderingsmidler

Vaaghals og frafallsungdom er tildelt midler i Museumsforbundets prosjektet "Inkluderende museer".

I dette prosjektet ønsker Norsk Maritimt Museum å samarbeide med elever som enten er i ferd med å falle ut av videregående opplæring eller som allerede har gjort det. Dette er en gruppe elever som etter vår erfaring sjelden deltar på organiserte museumsbesøk, eller oppsøker museet på fritiden. Nå vil flere av disse elevene få muligheten til å bli inkludert i og ta del i den kulturkompetansen som museet besitter. Prosjektet skal inkludere elevene i arbeidsfellesskapet på museet og ikke minst få være medansvarlige som mannskap på museumsfartøyet Vaaghals

Museet er glad for å ha blitt tildelt midler til å utvikle et eget opplegg for kunnskapsformidling og kulturaktiviteter tilpasset denne gruppen unge mennesker. 

Oppstart av prosjektet vil være høsten 2018.