Mannskap

Heidi Thöni Sletten

Fartøyansvarlig for Svanen

Knut Olav Wågsås

Prosjektleder, "Svanen søker mannskap" og "Medvind"