Hopp til hovedinnhold

Svanen søker mannskap!

Er du ungdom og søker nye utfordringer og opplevelser? Har du lyst til å være med å seile skonnerten Svanen? Og bidra som frivillig gjennom året med å stelle den flotte skuta sammen med andre ungdommer? Hos oss er det et hav av muligheter og alle er velkomne uansett forkunnskaper!

 • skipper i masta
  1/7
  Jonas Svendsen / Norsk Maritimt Museum
 • Gjeng med ungdommer som lærer knuter om bord på skip
  2/7
  Norsk Maritimt Museum / Jakob Andersen
 • 3/7
  Norsk Maritimt Museum / Heidi Thöni Sletten
 • Gutter i masta på Svanen
  4/7
 • To jenter står på baugen på skip
  5/7
 • Detalj av skonnerten "Svanen", mast med rigg, detalj av livbåt, mørkeblå himmel.
  6/7
  Detalj av skonnerten "Svanen". Heidi Thöni Sletten
 • mann som skriver notater i en bok
  7/7
  Jakob Skarning Andersen / Norsk Maritimt Museum

Sommeren 2021 starter vi opp ungdomsprosjektet Svanen søker mannskap og vi ønsker deg som deltaker. Prosjektet er 3-årig og går fram til desember 2023. Vårt hovedmål er å gi ungdom i Oslo og nærområdene nye utfordringer og mestringsopplevelser som kan bidra til positiv vekst. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med FRIGO; Friluftssenteret i Gamle Oslo. Prosjektet administreres av Norsk Maritimt Museum og ledes av en prosjektleder som har hovedansvar for det faglige og pedagogiske opplegget.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse og Stiftelsen Scheibler.

Prosjektet har som mål å ta på alvor de viktige menneskelige ressursene ungdommene utgjør i samfunnet og bidra til inkludering, mestringsopplevelser og kompetansehevende tiltak for den enkelte ungdom i et trivelig og utviklende miljø. Vi ser at veteraner, ungdom og pensjonister trives svært bra sammen på dugnader og tokt, og mannskap og ansatte på museet er viktige mentorer for ungdommene. Særlig vil tilbudet være rettet mot ungdom i Oslo og nærområdene.

Som ungdomsmannskap får du mulighet til

 • å være med på seilas og lære mer om seiling og oppgavene om bord. Ungdomsmannskapet er med å representere Svanen på landstreff og seilaser. På toktene deltar ungdom i alle oppgavene om bord, fra utkikksvakt og matlaging til seilsetting og hiving av anker. Vi byr på spennende utfordringer og gode opplevelser i et unikt maritimt miljø!
 • å delta på museets øvrige aktiviteter og tilbud, som blant annet omfatter å bli kjent med RS1 Colin Archer og redningsselskapets historie og delta på seiling med Vaaghals.
 •  aktiviteter og dugnader knyttet til vårklargjøring og vinteropplag for Svanen gjennom året. ­
 • opplæring i sikkerhet til sjøs, seiling og knutekurs.
 • læring og refleksjon rundt det sårbare plante- og dyrelivet i havet og marin forsøpling