Norsk Maritimt Museum søker feltarkeologer

Vi søker feltarkeologer i Oslo – fire engasjementer i 2019

Fra våren 2019 og utover sommeren/høsten vil NMM foreta utgravning av sjøavsatt kulturlag i Bjørvika, Oslo. Området ligger sentralt i Oslos gamle havneområde, og grenser mot middelalderbyen. På nabotomta fant museet for få år siden et stort havneanlegg fra 15-1600-tallet, samt 14 skipsvrak fra senmiddelalder og tidlig nytid. Vi forventer lignende funn på den nye tomta!

Oppstartdato for utgravningen forventes å bli i starten av april. Planlagt varighet er minimum fem måneder, men det kan bli forlengelser ved funn av båt- og skipsvrak. NMM trenger i første omgang fire eksterne feltarkeologer, som vil jobbe i team med museets erfarne faste stab. Det kan være behov for flere feltarkeologer i hele eller deler av feltsesongen, og vi oppfordrer derfor alle interesserte om å ta kontakt.

Er du glad i å spa i et tak, og interessert i å grave både kulturlag, bryggekonstruksjoner og skipsfunn? Send søknad til vår prosjektleder.

Søknaden må inneholde to referanser fra tidligere arbeidsforhold innen arkeologi.

Vi søker i tillegg spesielt en person med høy kompetanse på innmåling og fotogrammetri. Se egen utlysning.

Elling Utvik Wammer

Elling Utvik Wammer

Prosjektleder