Hopp til hovedinnhold

Sjøfolk i koronaens tid

  • Konteinerhavn og kraner
    1/1

Et intervjuprosjekt om sjøfolks arbeidssitasjon under koronapandemien

Norsk Maritimt Museum vil finne ut mer om hvordan Covid-19 og smittevernstiltakene har påvirket sjøfarernes arbeidssituasjon. Vi vil gjerne å snakke med alle typer sjøfolk, fra Norge og andre land. Vil du, eller noen du kjenner, delta? Det er få utenfor bransjen som har kjennskap til hverdagen på skip og land for sjøfolk. Hvis du deltar, hjelper du til med å øke kunnskapen om skipsfarten og hvordan den påvirker livene til folk. Slik kan vi dokumentere historiene for ettertiden og fremtidig forskning. 

Se under for å lese mer om prosjektet og vi oppfordrer sjøfolk til å ta kontakt!