Sikkerhet og drift

Sikkerhet og drift er en av Stiftelsen Norsk Folkemuseums fellesavdeling. 

Fredrik Semcesen

Fredrik Semcesen

Driftsansvarlig

Jonas Eggen

Driftsansvarlig (vikar)

Arild Haugli

Arild Haugli

Driftskonsulent