Hopp til hovedinnhold

Norsk Maritimt Museum bidrar til lanseringen av den nye seddelserien til Norges Bank

18. oktober 2018 lanserer Norges Bank 50- og 500-lappene i den nye seddelserien sin under et arrangement ved Redningsselskapets sjøsikkerhets- og opplæringssenter RS Noatun i Horten.

  • RS1 Colin Archer på vannet med tre seil, land i bakgrunnen.

I fjor kom 100- og 200-lappene, og neste år står 1000-lappen for tur. Alle de nye sedlene har «Havet» som tema. Norge er mer enn noe annet en kystnasjon. Norsk Maritimt Museum formidler dette blant annet gjennom basisutstillingen «Norge er havet» og andre utstillinger, årboken «Mennesket og havet», våre seilende fartøyer og vår store båtsamling.

Museet fikk anledning til å være med på å utrede og begrunne forslaget som førte til at «Havet» ble valgt som tema for hele den nye seddelserien. Vi er svært glade for at vår argumentasjon fikk gjennomslag i Norges Bank. Vi er også glade for at vi fikk følge prosessen videre, legge noen av de faglige premissene for den påfølgende designkonkurransen, være representert i juryen som vurderte utkastene og bidra til den kulturhistoriske kvalitetssikringen av motivene.

Da konkurransen var ferdig, fikk vi være vertskap for en utstilling av alle utkastene som Norges Bank produserte. Sammen med kolleger ved andre museer i de nasjonale maritime museumsnettverkene fikk vi dessuten i oppdrag fra Norges Bank å levere kulturhistorisk stoff om tema og motiver på de nye sedlene til bruk i bankens informasjonsvirksomhet. På denne måten er de nye sedlene blitt en forlengelse av vår egen formidlingsvirksomhet.

Med de nye sedlene blir det norske folk og besøkende utlendinger daglig minnet om hvor avgjørende viktig havet har vært og fremdeles er og vil være for kultur- og samfunnsutvikling i Norge, som kommunikasjonslinje og som økonomisk ressurs. Dette kommer til uttrykk både i valg av «Havet» som overordnet tema og i undertemaene:

50-kroneseddelen:                  Havet som binder oss sammen
100-kroneseddelen:                Havet som bringer oss ut i verden
200-kroneseddelen:                Havet som gir oss mat
500-kroneseddelen:                Havet som gir oss velferd
1000-kroneseddelen:              Havet som bringer oss videre

Sjøredningstjenesten har betydd svært mye for kystbefolkningens liv og helse. På 500-kroneseddelen er derfor hovedmotivet på forsiden en av de eldste redningsskøytene til Redningsselskapet, Colin Archer-skøyta RS 14 «Stavanger» fra 1901. Den seiler ikke mer, men skal bevares som museumsfartøy på land i Risør. Under arrangementet i Horten er det derfor en annen og enda eldre redningsskøyte som representerer den første generasjonen av redningsskøyter her i landet, selveste RS 1 «Colin Archer», som eies av Norsk Maritimt Museum og drives som flytende kulturminne i samarbeid med Seilskøyteklubben Colin Archer og ildsjelen Knut von Trepka.

Ved Norsk Maritimt Museum er vi stolte og glade over at museet også på denne måten kan bidra til innføringen av den nye seddelserien og formidlingen av «Havet» som tema der.