Prosjektinvolverte

Utgangspunktet for de arkeologiske utgravingene i år er etablering av vannspeil (allmenning) som viderefører fjordbukta i Bispevika østover, med en trinnvis og vannførende overgang opp til Middelalderparken. I den forbindelse skal det fjernes masser og etableres brygger i Bispekilen. Tiltakshaver for utbyggingen av tomta er Bjørvika Infrastruktur AS. Entreprenør for selve anleggsprosessen er AF gruppen AS. Norsk Maritimt Museums utgravning foregår i tett samarbeid med disse aktørene.

Kontaktpersoner fra NMM
• Elling Utvik Wammer. Prosjektansvarlig
• Marja-Liisa Petrolius Grue. Utgravningsansvarlig
• Lin C. Hobberstad. Feltleder

Museets samarbeidspartnere i Bispekilen-prosjektet:
• Bjørvika Infrastruktur AS. Prosjektleder Trond Knapstad
• AF Anlegg. Prosjektleder Jarle Kristoffersen