Hopp til hovedinnhold

Prosjekter og samarbeidpartnere

  • Arkitekttegning over nye Bjørvika. Tegningen viser også de kommende boligbygg i B8a. Der arkeologer fra Norsk Maritimt Museum skal grave fra april 2019 og frem til september 2019
    1/1
    Oversiktsbilde av nye Bjørvika. Tegning: OSU Oslo S Utvikling (OSU)

Tiltakshaver for utbyggingen av tomta B8a er OSU (Oslo S Utvikling). 

Utgangspunktet for de arkeologiske utgravingene er deres utbygging av nye boliger og næringslokaler med tilhørende kjellere og utearealer i området.

Entreprenør for selve byggeprosessen er Vedal Entreprenør AS

Tomta er antatt å omfatte funn fra både middelalder og tidlig nytid. Middelalderseksjonen av tomta vil graves ut av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), mens arkeologer fra Norsk Maritimt Museum graver ut det gamle havnebassenget fra tidlig nytid. 

Norsk Maritimt Museums utgravning foregår i tett samarbeid med disse aktørene.

Museets samarbeidspartnere i B8b-prosjektet: