Hopp til hovedinnhold

I vikingenes kjølvann!

Sparebankstiftelsen DNB støtter Vikingskipshuset/Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum med 3 millioner kroner til rekonstruksjon av vikingtidsbåt på Bygdøy i Oslo.

  • Båtbygger ved Norsk Maritimt Museum, Lars Stålegård, undersøker akterstevnen på vikingtidsbåten fra Gokstadhaugen.
    Båtbygger ved Norsk Maritimt Museum, Lars Stålegård, undersøker akterstevnen på vikingtidsbåten fra Gokstadhaugen. Norsk Maritimt Museum

Siden tidlig på 1900-tallet har skipene på Vikingskipshuset vært nasjonale ikoner. Millioner av besøkende fra inn- og utland har latt seg fascinere av disse enestående og velbevarte gjenstandene. I forbindelse med at det nå skal bygges nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy holder Vikingskipshuset stengt i flere år. Vikingskipshuset og Norsk Maritimt Museum vil i denne perioden satse på et forskningsbasert og spennende prosjekt for lokalbefolkningen og tilreisende til Oslo. Prosjektet skal gjennomføres i båtbyggeriet på Norsk Maritimt Museum, og har fokus på vikingtidens sjøfart og båtbygging.

Vikingskipshuset og Norsk Maritimt Museum er meget takknemlige for at Sparebankstiftelsen DNB har vedtatt å støtte rekonstruksjonsdelen av prosjektet. Rekonstruksjonen av vikingtidsbåten skal pågå i om lag fire år, og vil nå mange besøkende mens Vikingskipshuset er stengt. Replikaen vil kunne brukes til formidling og opplevelser i lang tid framover, og vil være en varig investering i den framtidige utviklingen av museumsmiljøet på Bygdøy.

Prosjektet skal formidles til et bredt publikum, men har et særlig fokus på skoleelever og kulturturister som søker opplevelsesbaserte museumsbesøk. Ungdommer skal gjennom deltakelse i håndverksaktiviteter og historiefortelling utviklet ferdigheter som de kan dra nytte av i hverdagen og på skolen. Ved å involvere frivillige krefter i prosjektet vil vi styrke samhandlingen med lokalmiljøet og interesserte ressursgrupper, både under bygging av båten, men også i etterbruksfasen. Vi vil også tilby båtbyggerlærlinger fra hele landet å delta i prosjektet for å gi dem dypere innsikt i den historiske opprinnelsen til våre tradisjonsbåter.

Med sine skip dominerte vikingene havområdene i Nord-Europa fra slutten av 700 til 1000-tallet. Vikingenes båtbyggere framstilte hurtiggående farkoster med større håndverksmessig dyktighet enn noen gang tidligere. Rekonstruksjonsarbeidet skal gjennomføres med vitenskapelige og eksperimentelle metoder som kan gi hittil ukjent kunnskap om vikingenes fartøyer.

Kontakt
Kontakt
Sven Ahrens, leder Arkeologisk seksjon
Kontakt
Kontakt
Charlotte Melsom, prosjektansvarlig