Pål Nymoen

Pål Nymoen

Arkeolog, forsker II, førstekonservator NMF

Utdannelse

Hovedfag i nordisk arkeologi, Universitetet i Tromsø 1994

Førstekonservator NMF 2011

Arbeidsområder

Kulturminneforvaltning i Vestfold, Telemark og Aust Agder, forskning og formidling

Prosjekter

Vassdragsarkeologi
Steinalder under vann
Produksjonssteder, utskipningssteder, sjøfartens struktur knyttet til handel ca. AD 500-1900

Monografier
Artikler
Andre skriftlige arbeider (utvalg)
Bokanmeldelser