Hopp til hovedinnhold

Oslos skjulte havnehistorie stilles ut!

Nesten 40 skipsvrak er funnet i Bjørvika. 17. juni åpner en ny utstilling på Norsk Maritimt Museum som viser et helt nytt bilde av dagliglivet og handelen i Oslo på 1500-tallet

  • Et av de største skipene som ble funnet er stilt ut akkurat som det ble funnet, uten noen form for rekonstruksjon. Ligger i
    Et av de største skipene som ble funnet er stilt ut akkurat som det ble funnet, uten noen form for rekonstruksjon Beate Kjørslevik

I snart 20 år har det foregått arkeologiske utgravninger i Bjørvika. Nylig ble nok en båt funnet i utgravningene som nå skjer på Sørenga. Nå skal noen av funnene for første gang vises til publikum.
–Vi forventet jo å finne noen vrak, men vi hadde ikke sett for oss en skipskirkegård av så stort omfang, forteller Hilde Vangstad, forsker ved arkeologisk seksjon på Norsk Maritimt Museum.
Så langt har arkeologene funnet over 50 vrak, de eldste fra 1300-tallet, men de aller fleste er fra slutten av 1500-tallet og tidlig 1600-tall. Funnene i Bjørvika har gitt et helt unikt bilde både nasjonalt og internasjonalt av hvordan båter ble bygd og brukt i senmiddelalderen og tidlig moderne tid. Det er også funnet store bryggeanlegg, og en lang rekke gjenstander, som våpen, keramikk og krittpiper.

  • Over 1000 krittpiper ble funnet samlet på denne måten i leira der Barcode ligger i dag.
    Over 1000 krittpiper ble funnet samlet på denne måten i leira der Barcode ligger i dag. Beate Kjørslevik

Osloborgerne viktig for handelen

Man kommer nært på hverdagslivet i middelalder-Oslo, forteller Vangstad.
- Dette er et helt nytt bilde av trafikken på den tiden. Dette er en tidsepoke hvor fremveksten av tømmer-eksport har ekstremt stor betydning for Oslo og Norges vekst, sier Vangstad
Bjørvika viser viktigheten av menigmann for byen og landets handel og økonomiske vekst.
–De mindre båtene som var eid og styrt av borgerne var avgjørende for at handelen skulle kunne gå sjøveien. Og uten sjøveien ville det vært nært umulig å gjøre handel på denne tiden, sier hun.

  • Båthallen på Bygdøy åpnet i 1958 og er tegnet av arkitektene Trond Eliassen & Birger Lambertz-Nilssen. Den har vært stengt for publikum siden 2009 på grunn av manglende vedlikehold. Nå åpner den igjen med flere nye utstillinger.
    Båthallen på Bygdøy åpnet i 1958 og er tegnet av arkitektene Trond Eliassen & Birger Lambertz-Nilssen. Beate Kjørslevik

Stilles ut i nyrestaurert museumsbygg

Funnene fra Bjørvika stilles ut i Norsk Maritimt Museums første bygning på Bygdøy, Båthallen. Bygget har vært stengt i 13 år, men gjenåpnes i nyoppusset prakt 17. juni kl. 14.00.
-Vi gleder oss til endelig å kunne åpne Båthallen igjen og vise fram båtbyggerkunst fra hele landet, sier direktøren for Norsk Maritimt Museum, Tove Wefald Pedersen.
-Nylig kom den 2000 år gamle klinkbåttradisjonen på UNESCO sin verdensarvliste, og museet har Norges største samling åpne tradisjonsbåter. 17. juni åpner vi også vårt nye båtbyggeri, hvor vi har fått låne en Gokstadbåt fra Vikingtidsmuseet, og vi skal bygge en rekonstruksjon i full størrelse for åpen scene.

Anniken Mihle
Presse- og kommunikasjonsrådgiver, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Mer informasjon:

Mer om arkeologenes arbeid: https://marmuseum.no/b8b
Om vikingbåten: https://marmuseum.no/utstilling-og-rekonstruksjon-av-vikingtidsbat
Norsk Maritimt Museums nettside: https://marmuseum.no/
De arkeologiske utgravningene i Bjørvika er finansiert av: Oslo S Utvikling ASRehabilitering av Båthallen og ny utstilling er støttet av: Bergenstiftelsen, Ecbos legat, Fond for Randi Marie Johannesen, Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI og private givere

Klink båtbyggeri og utstillingen Vikingtidens båtbygger er støttet av: Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen UNI