Hopp til hovedinnhold

Om prosjektet "Sjøfolk i koronaens tid"

Norsk Maritimt Museum vil finne ut mer om hvordan Covid-19 og smittevernstiltakene har påvirket sjøfarernes arbeidssituasjon. Vi vil gjerne å snakke med alle typer sjøfolk, fra Norge og andre land.

  • Skipsbaug og konteinerhavn

Det er få utenfor bransjen som har kjennskap til hverdagen på skip og land for sjøfolk. Koronasituasjonen har fått ulike konsekvenser for ulike yrker. I det norske samfunnet ble yrker som vanligvis får lite oppmerksomhet trukket fram som samfunnskritiske. Skipsfarten har derimot fått lite eksponering. Hvis du deltar, hjelper du til med å øke kunnskapen om skipsfarten og hvordan den påvirker livene til folk. Slik kan vi dokumentere historiene for ettertiden og fremtidig forskning. Vi oppfordrer derfor sjøfolk til å ta kontakt!

Historiene som blir samlet inn vil kunne brukes til forskjellige formål. Dette være seg som en del av en fysisk utstilling ved museet, eller kun som dokumentasjon lagret i våre arkiv for ettertiden og/eller fremtidig forskning. Hva du foretrekker er helt opp til deg å avgjøre. Det er du som bestemmer hva som skal skje med intervjuet. Etter gjennomført intervju vil du få tilsendt en kopi for gjennomsyn og godkjenning av deg. Det vil være mulig å trekke seg underveis. Hvis man vil være anonym, så kan man det. Alle fortellingene blir tatt vare på i museets arkiv og lagret på forsvarlig måte.

Slik gjennomføres intervjuene

●      Intervjuene vil gjennomføres digitalt. Vi bruker for eksempel Skype og setter opp et tidspunkt som passer for deg.

●      Samtalen blir på norsk eller engelsk.

●      Hvert intervju varer ca. 45 minutter.

Fortellinger blir utstilling

Historiene som vi samler inn skal til slutt skal formidles til publikum i en utstilling og på digitale flater. Den skal kunne tilbys andre sjøfartsmuseer og kan derfor få stor spredning. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Maritimt Museum og Norsk Folkemuseum - med støtte fra Fritt Ord.

Koronapandemien er en unik situasjon som har påvirket alles arbeid og hverdag i ulik grad. Ved å bidra til vårt dokumentasjonsarbeid vil du være med på å sikre disse unike historiene for våre etterkommere og bidra til økt kunnskap og forståelse. Kontakt oss for å delta!