Om "Den siste istid"

Norsk Maritimt Museum/Stiftelsen Norsk Folkemuseum har for perioden 2018-2022 fått forskningsmidler fra Norges forskningsråd til forskningsprosjektet «The last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in 19th and early 20th century». Prosjektet tar utgangspunkt i den internasjonale handelen med naturis på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet.

  • Svart-hvitt foto fra et fartøy hvor det foregår lasting av isblokker. (Foto/Photo)
    Norsk Maritimt Museum

Prosjektet er et samarbeid mellom museet, Universitetet i Sørøst-Norge, University of Hull og Old Dominion University i Norfolk Virginia. Både etablerte forskere og doktorgradsstipendiater fra Norge, England og USA deltar. Geografisk skal prosjektet særlig konsentrere seg om Norge, som den viktigste eksportør av naturis i Europa, USA som foregangsland for den moderne naturishandelen og bruken av naturis til kjøling, og Storbritannia og andre land i Nord- og Vest-Europa som det viktigste markedet for norsk naturis. Forskningen skal foregå i fire tematisk definerte delprosjekter, hvor det er plass til flere mastergradsstudenter i alle tre land:

  • Delprosjekt 1 fokuserer på organiseringen av produksjonen av naturis. Med den som eksempel skal vi også undersøke hvilken rolle klima, miljø og teknologi hadde i formingen av menneskelig økonomisk, politisk, sosial og kulturell aktivitet.
  • Delprosjekt 2 utforsker utviklingen i logistikk-kjeden fra produksjonsstedene til markeder innen- og utenlands som vokste både i volum og geografisk utstrekning i et vekselspill mellom byvekst og transportteknologisk utvikling til sjøs og til lands.
  • Delprosjekt 3 undersøker hvilke forbedringer naturisen innebar for distribusjon av ferske matvarer, helsekår og levestandard i de områdene bruk av naturis til kjøling ble utbredt.
  • Delprosjekt 4 skal vurdere endringene i kulturelle preferanser, smak, mote og estetikk og undersøke hvilken rolle naturishandelen og kjøling med naturis kan sies å ha hatt i de kulturelle og teknologiske utviklingsprossessene som formet vår tids urbane livsform.

Prosjektet knytter på denne måten den lokale norske isproduksjonen til globale fenomener. Resultatene skal formidles både i vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner, utstillinger og andre medier. Og prosjektledelsen er interessert i å knytte mastergradsstudenter til prosjektet både i Norge, England og USA, gjerne fra flere universiteter og høyskoler og ulike fag.