Hopp til hovedinnhold

Nytt vitenskapelig tidsskrift

Bergens Sjøfartsmuseum og Norsk Maritimt Museum går sammen om et nytt sjøfartshistorisk vitenskapelig tidsskrift. Maritime perspektiver: kultur – historie – samtid erstatter og bygger videre på de stolte tradisjonene med de to museenes tidligere årbøker Sjøfartshistorisk årbok og Mennesket og havet.

Bergens sjøfartsmuseum og Norsk Maritimt Museum inngår samarbeid om nytt vitenskapelig tidsskrift

  • fire mennesker som står foran hvert sitt museum
    1/1
    Tidsskriftet Maritime perspektiver som er et samarbeid mellom Norsk Maritimt Museum og Bergens sjøfartsmuseum. Redaksjonen består av (f.v.) Per Kristian Sebak, Trond Erlien (Bergens Sjøfartsmuseum), Elisabeth S. Koren og Eyvind Bagle (Norsk Maritimt Museum).

Museene mener at samarbeidet vil gi mulighetene for sjøfartshistorisk forskning i Norge et solid løft og samtidig gjøre forskningen mer tilgjengelig for alle. Museene samarbeider allerede godt gjennom Det nasjonale nettverket for sjøfart og innen maritim arkeologi. 

Tidsskriftet skal utgis årlig på Universitetsforlaget med åpen tilgang (open access) og som et nivå 1-tidsskrift innen vitenskapelig rapportering. Vi ser også på muligheten for at trykte eksemplarer kan bestilles separat.

Maritime perspektiver vil inneholde både fagfellevurderte artikler og andre spennende sjøfartsrelaterte tekster. De to museene har delt redaksjonsansvar. Det er opprettet et redaksjonsråd med medlemmer fra andre museer og UH-sektor på ulike kanter av Norge. Første utgave utgis høsten 2024. 

For mer info inkludert hvordan du kan bidra, gå til: Maritime perspektiver | Idunn

Bergen/Oslo, 10. mai 2023