Museumsverksted – fra magasin til monter

Åpent verksted der museets konservatorer, arkeologer og forskere dokumenterer og klargjør gjenstander for utstilling. Museumsgjenstandene skal stilles ut i den nye utstillingen i Båthallen.

  • Mann løfter en båtdel fra funnet av Barcode 8.
    Norsk Maritimt Museum / Heidi Thöni Sletten

Museets samling av tradisjonsbåter er Norges viktigste og eneste landsdekkende båtsamling. Båtene er fra 1800-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet. De tilhører en norsk håndverkstradisjon med røtter tilbake til vikingtid. Det skal også stilles ut klær, fiskeredskaper og fotografier knyttet til kystbefolkningens liv. I 2020 åpner Båthallen igjen, med nye og spennende utstillinger. 

Se hvordan utstillingen blir til for åpen scene! For første gang skal skipsvrak og gjenstander fra arkeologiske utgravninger i Oslo havn stilles ut. Livet i havna, handel, ufred og sjøfart under renessansen er sentrale historier. Se det elleve meter lange skipsvraket fra 1600-tallet bli klargjort for utstilling.

Møt ekspertene i vår!

I vår kan du bli med inn i museumsverkstedet følgende søndager:

Skoleomvisning i museumsverkstedet

Bestill en omvisning for klassen og bli med i kulissene!