Museumsverksted – fra magasin til monter

Åpent verksted der museets konservatorer, arkeologer og forskere dokumenterer og klargjør gjenstander for utstilling. Museumsgjenstandene skal stilles ut i den nye utstillingen i Båthallen.

  • Mann løfter en båtdel fra funnet av Barcode 8.
    Norsk Maritimt Museum / Heidi Thöni Sletten

Museets samling av tradisjonsbåter er Norges viktigste og eneste landsdekkende båtsamling. Båtene er fra 1800-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet. De tilhører en norsk håndverkstradisjon med røtter tilbake til vikingtid. Det skal også stilles ut klær, fiskeredskaper og fotografier knyttet til kystbefolkningens liv. Våren 2020 åpner Båthallen igjen, med nye og spennende utstillinger. 

Se hvordan utstillingen blir til for åpen scene! For første gang skal skipsvrak og gjenstander fra arkeologiske utgravninger i Oslo havn stilles ut. Livet i havna, handel, ufred og sjøfart under renessansen er sentrale historier. Se det elleve meter lange skipsvraket fra 1600-tallet bli klargjort for utstilling.

M_verksted_008.jpg

Museumsverkstedet er sporadisk åpnet for publikum