Hopp til hovedinnhold

Møt arkeologene i Bispekilen

Kom og møt arkeologer og dykkere fra Norsk Maritimt Museum i felt.

  • Bevaringsgraden til vraket i Bispekilen er svært høy. Her ser vi et eksempel på det: Arkeolog Live Forsetløkken holder et tynt tau, som ligger nede mot kjølen av skipet.

Arkeologene har funnet masse spennende i det som var Oslos gamle havn i Bjørvika. Det er funnet hele 82 skipsvrak i Bjørvika, de fleste i forbindelse med utbyggingen de siste tiårene. 

Noen vrak er tatt opp og konservert, men noen har også fått ligge på sjøbunnen, dekket til med leire og grus. Torsdag 23. mai skal dykkere ned og sjekke at vraket i Bispekilen har det bra. I forbindelse med dykkeundersøkelsen inviterer vi folk til å se og høre mer om funnene og arbeidet vi har gjort i Oslos gamle havn. Vi viser blant annet frem bilder, samt noen av gjenstandene, mens dykkerne våre graver seg ned til prøvene og henter de opp 

Velkommen! 

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1