Minnemarkering av Saigons fall 30. april 1975

  • Minnesmerket Sjøblomst, utført av billedhogger Thor Sandborg, reist av Prosjektgruppen for Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke.
    Norsk Maritimt Museum

Organisasjonen Hung Su Viet, Det vietnamesisk-norske forbund, arrangerer minnemarkering av Saigons fall 30. april 1975 ved minnesmerket Sjøblomst på Bygdøynes.

Seremonien ved minnesmerket Sjøblomst søker å fremheve tre sentrale verdier som er innbakt i minnesmerket:

  • Takke norske sjøfolk og det norske folk for å ha redde vietnamesiske båtflyktninger på havet og tatt imot flyktninger og deres familier i Norge.
  • Minne om vietnamesiske flyktningers dristige ferd mot friheten.
  • Markere norsk-vietnameseres integrering og gode bidrag i det norske samfunn.