Europeisk miljøhovedstad 2019

Norsk Maritimt Museum er partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Sammen med våre Nabomuseer Kon-Tiki og Fram setter vi fokus på miljø i 2019.

Se våre spennende oppdrag her:

  • Oslo Miljøhovedstad 2019
    Oslo Miljøhovedstad 2019

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi vi kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Byen gjør mye for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående. 

Gjennom utstillinger og arrangementer, viser Norsk Maritimt Museum hvordan havet alltid har vært en viktig levevei for oss mennesker. I dag er fokuset rettet mot hvordan vi kan bevare havet som en viktig levevei, også i fremtiden.

Norsk Maritimt Museum er, sammen med Kon-Tiki Museet, en av aktørene i Europeisk miljøhovedstad 2019 og vil arrangere flere grønne arrangement i løpet av året.