Hopp til hovedinnhold

Lansering årboka 2023: Mennesket og havet

Velkommen til boklansering!

Den nye utstillingen «Sjøveien» på Norsk Maritimt Museum retter søkelyset mot kystfolkets liv på 1800-tallet, og Oslos historie som havneby på 1500- og 1600-tallet. Museets samling av tradisjonsbåter er et bærende element i utstillingen.

Kystkulturen er tema for artiklene i denne årboka, som spenner fra båtens plass i norsk malerkunst på 1800-tallet, via fotohistorie fra lofotfisket, og videre til sosial organisering i enkelte norske kystsamfunn. Det maritime Oslos historie belyses gjennom arkeologiske dypdykk i gjenstandskategorier som fiskeredskaper, skipsfunn og krittpiper. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Maritimt Museum og Museumsforlaget.

Velkommen til en innholdsrik markering av den nye årboka!

Lansering av årboka Mennesket og havet 2023

  • Velkommen ved avdelingsdirektør Elisabeth Koren

  • Presentasjon av artikkel fra årboka

    Hjørdis Bondevik: Tradisjonsbåten i det norske måleriet på 1800-tallet

  • Presentasjon av artikkel fra årboka

    Kaja Rosenqvist: Det store fiskeeventyret - Wilses fotografier fra Lofoten og Kristiansund

  • Salg av årboka til rabattert pris

  • Servering av kaffe og kaker

Påmelding til arrangementet

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Om bokserien

Mennesket og havet har vært tittelen på Norsk Maritimt Museums årbokserie i perioden 2016-2023. Bøkene er viktig forum for presentasjon av kulturhistorisk forskning innenfor arkeologi, etnologi og historie. Årbøkene spenner vidt i tid, rom og tematikk, og de inneholder både artikler skrevet for den allment interesserte leser og fagfellevurderte vitenskapelige artikler knyttet til maritim historie og beslektede emner.