Kyst-Norge

  • interiør i båthallen. Gruppe med mennesker inni et pyramide bygg.
    Heidi Thöni Sletten

Våren 2020 gjenåpner Båthallen med en ny utstilling om Kyst-Norge.

I utstillingen står samspillet mellom mennesket og havet i sentrum, med vekt på natur, ressurser, teknologi og forestillingsverden. Museet ser frem til å igjen vise deler av båtsamlingen og båtfunn fra de store utgravingene som har foregått det siste tiåret i Bjørvika i Oslo.