Kulturnatt: Arkeologiske oppdagelser på Norsk Maritimt Museum

  • Keramikk laget av kunsthåndverker Sigrid Espelien, inspirert av arkeologiske funn fra senmiddelalderen og renessansen.
    1/1
    Keramikk laget av kunsthåndverker Sigrid Espelien, inspirert av arkeologiske funn fra senmiddelalderen og renessansen. Sigrid Espelien

Få innblikk i de spennende oppdagelsene som Norsk Maritimt Museums arkeologer har gjort i Bjørvika. De keramiske funnene fra senmiddelalderen og renessansen inspirerte kunsthåndverker Sigrid Espelien til å lage en serie med skåler og kopper. Gjenstandene har hun dreid av leire hentet fra byggeplassen i Bjørvika. En nummerert serie – The Medieval Oslo Clay Series - blir lansert i museumsbutikken i forbindelse med Oslo kulturnatt. Det blir keramiker-workshop og servering av middelaldermat, som er komponert ut i fra funn gjort av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Grønnsaker og urter får vi fra Gartneriet på Bygdøy Kongsgård og elever fra Bygdøy og Gamlebyen skoler hjelper til med innhøstingen. Du får kjøpt den smakfulle suppen i vår kafe! Velkommen til en smakfull aften på Norsk Maritimt Museum!

Les mer om vårt nyegartneri på Bygdøy