Kontakt

Prosjektleder

Per Norseng

Prof.

Styringsgruppe

Ingo Heidbrink

Prof.

Forskere

Knut M. Nygaard

Post Doc

(Tema: eksport/skipsfart)

Eyvind Bagle

PhD-stipendiat

(Tema: produksjon)

Effie Dorovitsa

PhD-stipendiat

(Tema: forbruk)

Benjamin Jennings

PhD-stipendiat

(Tema: forbruk)