Hopp til hovedinnhold

Prosjektet og samarbeidspartnere

I 2022 åpner Norsk Maritimt Museum de nye utstillingene om kystkultur i Båthallen. Stiftelsen Norsk Folkemuseum står som prosjekteier for rehabilitering og ny utstilling i Båthallen. Det er museets egne fagarbeidere som står for gjennomføringen av de museumsfaglige oppgavene i prosjektet.

De nye utstillingene

Museets ansatte arbeider nå med å realisere utstillingsplanene i Båthallen. På grunnplan er det planlagt en utstilling om den norske kystbefolkningens liv på 1800-tallet. I utstillingsarealet på mesaninene forbereder vi en arkeologisk utstilling om skip og sjøfart i Oslo havn på 1600-tallet.

Museets samarbeidspartnere:

  • Julia Yran, utstillingsarkitekt
  • Flash Studio, produksjon av film
  • KulturIT, utvikling av digitale løsninger

Rehabiliteringen av Båthallen

I 2017 og 2018 har det gjennom offentlige tilbudskonkurranser blitt engasjert rådgivere, arkitekter og entreprenør i prosjektet. Sammen har de ulike faggruppene utarbeidet planer for rehabiliteringen av bygget. Den rehabiliterte Båthallen vil eksteriørmessig være lik byggets opprinnelig utførelse. Rehabiliteringsarbeidene vil pågå i perioden fra februar til november 2019.

Museets samarbeidspartnere i Båthallen-prosjektet: