Prosjektet og samarbeidspartnere

Våren 2020 åpner NMM de nye utstillingene om kystkultur i Båthallen. Stiftelsen Norsk Folkemuseum står som prosjekteier for rehabilitering og ny utstilling i Båthallen. Det er museets egne fagarbeidere som står for gjennomføringen av de museumsfaglige oppgavene i prosjektet.

I 2017 og 2018 har det gjennom offentlige tilbudskonkurranser blitt engasjert rådgivere, arkitekter og entreprenør i prosjektet. Sammen har de ulike faggruppene utarbeidet planer for rehabiliteringen av bygget. Den rehabiliterte Båthallen vil eksteriørmessig være lik byggets opprinnelig utførelse. Rehabiliteringsarbeidene vil pågå i perioden fra februar til september 2019.

Museets samarbeidspartnere i Båthallen-prosjektet:

Bidragsytere til Båthall-prosjektet: