Hans M. Skaugvolds negativsamling

Hans M. Skaugvold (f. 1879 – d. 1947) var fotograf med atelier på Inndyr i Gildeskål der han drev hovedsakelig med portrettfotografering. I tillegg drev Skaugvold næringsvirksomhet (bl.a. salg av agn) i Lofoten under de store fiskeriene og fotograferte der personer fra store deler av landsdelen.

  • Eldre fiskebåt (fiskekutter) med mannskap om bord og et norsk flagg til topps en akter mast. (Foto/Photo)
    1/1
    Fiskekutter 1919 - 1920 Norsk Maritimt Museum / Hans M. Skaugvold

I Norsk Maritimt Museum sin samling finnes det i dag 160 glassnegativer etter Skaugvold i formatet 13x18cm og 18x24cm. Motivene representerer et verdifullt supplement til den viten man har i dag om farten med jakter og galeaser på norskekysten, og om fiskefartøy i den perioden det ble lagt om fra seil til motor. Den resterende samlingen på 4200 glassnegativer forvaltes i dag av Gildeskål Kommune.

Skaugvoldsamlingen kom til Norsk Maritimt Museum (daværende Norsk Sjøfartsmuseum) i 1997 som en del av en større samling etter fotograf Erling Nergaard. Nergaard hadde i en årrekke samlet fotografier av eldre fartøyer (særlig mindre, seilende kystfartøyer) som har trafikkert norskekysten, samt opplysninger om de aktuelle fartøyene.

Bildene i Skaugvoldsamlingen gir et godt inntrykk av fartøyene – for det meste mindre skøyter og kuttere fra den perioden da man var i ferd med å legge om fra seil til motor og styrhus. Styrhuset er ofte svært lite. I tillegg til fartøyer viser mange av bildene havnemiljøer med bygninger og natur.

Platene er i stort format og har gjennomgående god skarphet og kvalitet. Mange detaljer i rigg, dekksarrangement, skrog og fiskeutstyr kan enkelt leses ut ifra bildene. Skaugvold sine bilder er derfor vurdert som en samling med meget god dokumentasjonsverdi.

Se flere av bildene iHans M. Skaugvolds negativsamling på Digitalt Museum.