Hopp til hovedinnhold

Hans M. Skaugvolds negativsamling

Hans M. Skaugvold (f. 1879 – d. 1947) var fotograf med atelier på Inndyr i Gildeskål der han drev hovedsakelig med portrettfotografering. I tillegg drev Skaugvold næringsvirksomhet (bl.a. salg av agn) i Lofoten under de store fiskeriene og fotograferte der personer fra store deler av landsdelen.

  • Eldre fiskebåt (fiskekutter) med mannskap om bord og et norsk flagg til topps en akter mast.
    1/1
    Fiskekutter 1919 - 1920 Norsk Maritimt Museum / Hans M. Skaugvold

I Norsk Maritimt Museum sin samling finnes det i dag 160 glassnegativer etter Skaugvold i formatet 13x18cm og 18x24cm. Motivene representerer et verdifullt supplement til den viten man har i dag om farten med jakter og galeaser på norskekysten, og om fiskefartøy i den perioden det ble lagt om fra seil til motor. Den resterende samlingen på 4200 glassnegativer forvaltes i dag av Gildeskål Kommune.

Skaugvoldsamlingen kom til Norsk Maritimt Museum (daværende Norsk Sjøfartsmuseum) i 1997 som en del av en større samling etter fotograf Erling Nergaard. Nergaard hadde i en årrekke samlet fotografier av eldre fartøyer (særlig mindre, seilende kystfartøyer) som har trafikkert norskekysten, samt opplysninger om de aktuelle fartøyene.

Bildene i Skaugvoldsamlingen gir et godt inntrykk av fartøyene – for det meste mindre skøyter og kuttere fra den perioden da man var i ferd med å legge om fra seil til motor og styrhus. Styrhuset er ofte svært lite. I tillegg til fartøyer viser mange av bildene havnemiljøer med bygninger og natur.

Platene er i stort format og har gjennomgående god skarphet og kvalitet. Mange detaljer i rigg, dekksarrangement, skrog og fiskeutstyr kan enkelt leses ut ifra bildene. Skaugvold sine bilder er derfor vurdert som en samling med meget god dokumentasjonsverdi.

Se flere av bildene i Hans M. Skaugvolds negativsamling på Digitalt Museum.