Hopp til hovedinnhold

Stort internasjonalt forskningsprosjekt til Stiftelsen Norsk Folkemuseum

  • Svart-hvitt foto av fartøy med to master, i forgrunnen to mann som laster is ombord.
    Illustrasjonsfoto til prosjektet "Den siste istid". Norsk Maritimt Museum

Den siste istid på Norsk Maritimt Museum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum / Avdeling Norsk Maritimt Museum har fått en stor bevilgning for 2018-2021 fra FRIPRO-programmet i Norges Forskningsråd til prosjektet «The last Ice Age: The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in 19th and early 20th century».

Utgangspunktet for prosjektet er den omfattende eksporten av norsk naturis i siste halvdel av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Denne virksomheten hadde stor betydning for norsk skipsfart i perioden, særlig østafjells. I en del av prosjektet skal vi se nærmere på denne isfarten. Men vi skal følge isen videre ut til kundene i inn- og utland, til fiskehandlerne, slakterne, meieriene, bryggeriene, iskremfabrikkene, husholdningene og andre som brukte naturis til kjøling. Slik skal vi studere den norske iseksporten som et ledd i en omfattende logistikk- og kostholdsrevolusjon med økt forbruk av fersk mat, kalde drikker m.m., særlig i de voksende byene i Nord- og Vest-Europa i perioden – et par generasjoner før moderne kjøleteknikk tok over.

Prosjektet skal ledes av seniorkonservator Per G. Norseng som er forskningskoordinator ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum og professor II i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Museet er prosjekteier, men prosjektet er et samarbeid mellom disse to institusjonene som skal få tilført en prosjektstilling hver. Flere forskere begge steder vil bidra med mindre delprosjekter. Vi tar dessuten sikte på å trekke til oss et antall mastergradsstudenter.

Prosjektet har også profilerte utenlandske samarbeidspartnere som vil bidra med egen forskning og veiledning av studenter ved University of Hull i England og Old Dominion University i Norfolk, Virginia.

I prosjektet vil det bli lagt stor vekt på løpende populærvitenskapelig formidling av resultatene. Det skal dessuten munne ut i en større midlertidig utstilling som skal produseres ved Norsk Maritimt Museum og vises både der, i Hull og andre steder i inn- og utland hvor det er interesse for det. Planen er at den til slutt skal ende opp ved Berg-Kragerø Museum i Kragerø, en av de største eksporthavnene for norsk naturis i «Den siste istid», og danne kjernen i en fast utstilling der.

Prosjekt har mottatt forprosjektstøtte til nettverksbygging m.m. fra ABM-utvikling/Norsk kulturråd, Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseene (KFK) og Telemark fylkeskommune.

Nærmere opplysninger kan gis av Per G. Norseng, tel 91792937, e-post per.norseng@marmuseum.no.