Forskningsdagene: Oslo havn fra middelalder til renessanse

  • Rekonstruksjonsforslag av Bjørvika i Oslo anno 1624 sett mot øst. Tegningen er gjort av arkitekt Ole A. Krogness, bl.a. basert på resultatene fra arkeologiske undersøkelser i havna per 2015. De store bolverksbryggene fra Barcode B11-12 og Bispevika B3-B7-prosjektene er synlige i forlengelsen av Bispeallmenningen og nordover.
    1/1
    Rekonstruksjonsforslag av Bjørvika i Oslo anno 1624 sett mot øst. Tegningen er gjort av arkitekt Ole A. Krogness, bl.a. basert på resultatene fra arkeologiske undersøkelser i havna per 2015. De store bolverksbryggene fra Barcode B11-12 og Bispevika B3-B7-prosjektene er synlige i forlengelsen av Bispeallmenningen og nordover. Riksantikvaren

NIKU og Norsk Maritimt Museum presenterer ferske arkeologiske funn og nye dokumentasjonsmetoder fra pågående utgravning av Oslos gamle havn, med funn fra middelalder og frem til bybrannen i 1624.