Forsknings- og utstillingsseksjonen

Sven Ahrens

Sven Ahrens

Arkeolog /leder forsknings- og utstillingsseksjonen
Elisabeth Koren

Elisabeth Koren

Historiker/1. konservator
Espen Wæhle

Espen Wæhle

Prosjektleder/konservator
Hjørdis Bondevik

Hjørdis Bondevik

Konservatorkandidat
Per G. Norseng

Per G. Norseng

Seniorkonservator/forskningsleder ​
Eyvind Bagle

Eyvind Bagle

PhD-stipendiat
Leder forsknings- og utstillingsseksjonen (permisjon 1.8.2018 – 30.9.2021).