Hopp til hovedinnhold

Finissage: Sjøfart i koronakrise

Den 5. februar blir det finissage og siste anledning til å se utstillingen "Sjøfart i koronakrise".

Sjøfart i koronakrise tas ned

Utstillingen "Sjøfart i koronakrise" kom opp under pandemien og er en del av et større forskningsprosjekt. 

Gjennom tekst og film viser utstillingen hvordan sjøfolk opplevde sin arbeidssituasjon under pandemien. I utstillingen møter du flere sjøfolk som forteller om hvordan pandemien har virket inn på deres arbeidshverdag. Utfordringene har vært mange og flere har opplevd å ikke komme hjem under pandemien. Disse unike historiene er viktige bidrar til økt kunnskap og forståelse om hvordan pandemien rammet den globale sjøfarten, en næring som vi alle er avhengige av. 

Utstillingen skal nå tas ned og gi plass til en ny spennende utstilling som skal inn til sommeren.

Program:

Kl. 13:00 vil direktør Elisabeth Koren holde en orientering om prosjektet "Sjøfart i koronakrise" for de fremmøtte. Enkel servering.
Utstillingen finner du på DEKK 2, i salen "Nalu".
Arrangementet er gratis når du har løst museumsbillett.