Hopp til hovedinnhold

Elling Utvik Wammer


Elling Utvik Wammer
Elling Utvik Wammer
Arkeolog, konservator NMF

Utdannelse

Mastergrad i arkeologi, NTNU 2006
Årsstudium natur- og kulturminneoppsyn, HiNT 2002

Arbeidsområder

Kulturminneforvaltning og marinarkeologi, med særlig ansvar for Agder
Arkeologiske undersøkelser i regulerte vassdrag

Prosjekter

Marinarkeologi i Agders uthavner
Fiskevær i innlandet
Fjellfiskets begynnelse - Tidfesting av forhistorisk utsetting av ørret ved sedimentanalyser
Diverse registerings- og utgravningsprosjekter

Brearkeologisk sikringsprogram, Oppland fylkeskommune (http://secretsoftheice.com)

Forskningsnettverket SINFISH

Skriftlige arbeider

Wammer, E. U. 2017. "Biskop Jens Nilssøns båtreiser i Oslofjorden 1593-1597". Norsk Maritimt Museum Årbok 2016: 117-139.

Mjærum, A. og Wammer, E. U. (red.) 2016. Fjellfiske i fortiden – Årtusener med svømmende rikdom. Kristiansand, Portal forlag.

Wammer, E. U. 2016. "Fjellfiske i grenselandet mellom fangstmark og jordbruksbygd i yngre jernalder og middelalder". Mjærum, A. og E. U. Wammer (red.) 2016. Fjellfiske i fortiden – Årtusener med svømmende rikdom. Kristiansand, Portal forlag: 183-205.

Nøttveit, O.-M., Søyland, E. H. og Wammer, E. U. 2015. "Vågen i Bergen - undervannsarkeologiske metoder og erfaringer". Norsk Maritimt Museum Årbok 2015: 29-58.

Hansen, A. M. og Wammer, E. U. 2015. "Kulturtrekk i det vestnorske maritime kulturlandskapet sett i Christer Westerdahls lys". Von Arbin, S. et al. (red.) 2015. Tjop-tjop! Vänbok til Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 november 2015. Båtdokgruppen: 165-176.

Wammer, E. U. 2008. "Maritim arkeologi i Sunnhordland". Rage, K. et al. (red.) 2008. Sunnhordland årbok 2008, Band 89: 8-24.